IV. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

CTY CP THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TIEN PHUONG

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Sài Gòn: 6666656888

Hoặc

Lê Tấn Sang

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Sài Gòn: 665656888