Hướng dẫn thanh toán
IV. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
CTY CP THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TIEN PHUONG

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Sài Gòn: 6666656888

Hoặc

Lê Tấn Sang

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Sài Gòn: 665656888